Ads Top

Vali Trip Diamond Shape Limited edition Trắng


Vali Trip Diamond Shape Limited edition Trắng Giá:
Cần bán Vali Trip - mua T11 và dùng 1 lần duy , do công việc bận nhiều không có thời gian đi du lịch nên cần sang lại cho Bạn nào có nhu cầu. - Còn mới 99% do mới dùng 1 lần. - Còn nguyên thùng và bao vải. - Có Phiếu Bảo hành 5 năm kèm theo.

Xem Video Đánh Giá/Review: Phụ kiện thời trang khác Vali Trip Diamond Shape Limited edition Trắng

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.